ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดนัดสุขภาพ 100 ปี ซอยลาว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วันที่ : 7 ส.ค. 60

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ตลาดนัดสุขภาพ 100 ปี อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 135 ของประเทศนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มโครงการเมื่อ 2559 และเป็นลำดับที่ 60 ของปี 2560 ที่ทำการเปิด จากเป้าหมาย 77 แห่ง

          ตลาดนัดสุขภาพ 100 ปี ซอยลาว แห่งนี้ เปิดเฉพาะวันจันทร์ ช่วง 11.00-19.00 น. โดยผู้มาจับจองคนแรกตรงซอยนี้ เมื่อร้อยกว่าปีก่อนเป็น"คนลาวพวน" ลักษณะเด่นของการค้าขายชุมชนที่นี่คือ การเอาของมาวางขายหน้าบ้านตัวเอง ความยาวของซอยราว 200 เมตร สินค้าเด่น เช่น กล้วยทอดโมเล ปลาส้ม ผักปลอดสาร ขนมไทยๆ

เข้าชม 466 ครั้ง