ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จ.นครนายก

วันที่ : 11 ส.ค. 60

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา09.30 น. กรมการค้าภายใน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ทำพิธีเปิดตลาดต้องชม "ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15" ซึ่งเป็นแห่งที่ 2 ของจังหวัดและเป็นแห่งที่ 138 ของประเทศ

โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฏ์สกุล) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

เข้าชม 743 ครั้ง