ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์ อ.เมือง จ.พังงา

วันที่ : 20 ส.ค. 60

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม “ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์” โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/ภาคเอกชน และชาวบ้านบางพัฒน์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง ให้การต้อนรับ โดยก่อนหน้านั้นได้เยี่ยมชมประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำมัน น้ำตาล จากธงฟ้าราคาประหยัด ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา และลงเรือพร้อมขบวนกลองยาวชมทะเลบ้านบางพัฒน์ไปยังจุดทำพิธีเปิดตลาด พร้อมชมการแสดงการต้อนรับจากเยาวชนชุมชนบ้านบางพัฒน์

เข้าชม 713 ครั้ง