ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำคลองโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ : 3 ก.ย. 60

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560  เวลา 13.30 น. นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลาดต้องชม...ตลาดน้ำคลองโคกขามร่วมใจประชารัฐ  ที่บริเวณริมคลองวัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวมารศรี ติปายานนท์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

          สำหรับ จังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาคัดเลือกให้ตลาดน้ำคลองโคกขามร่วมใจประชารัฐเป็น "ตลาดต้องชม” แห่งที่ 2 ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้กำหนดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ อีกทั้งยังจัดให้มีป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามเอกลักษณ์พาณิชย์ และกระตุ้นให้ผู้บริโภครักษาสิทธิในการสอบเทียบราคาและปริมาณสินค้า ซึ่งตลาดดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และสามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่การเป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครได้ ตลาดน้ำคลองโคกขามฯ แห่งนี้ เปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ตั้งอยู่ที่ บริเวณริมคลองวัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร

เข้าชม 636 ครั้ง