ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันที่ : 30 ก.ย. 60

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม “ตลาดบางหลวง ร.ศ.122”  ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน หรือเศรษฐกิจ ท้องถิ่น (Local Economy) ที่มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน 

          ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 หรือเป็นที่รู้จักกันดีว่า “บ้านเก่า เหล่าเต็งไม้” อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน เป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี และตลาดแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีน ที่สร้างเป็นห้องแถวติดกันเรียงรายหันหน้าชนกัน จำนวนหลายแถวเปิดเป็นตลาด ขายของที่ทำด้วยฝีมือดั่งเดิม จนเป็นดินแดนอาหารหวานคาว ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตลาดบางหลวง แปลกและอร่อยจำนวนมาก จนได้รับการกล่าวขานขนานนามว่า“ดินแดนแห่งวัฒนธรรมไทยจีน ขนมหวาน อาหารอร่อย” รวมทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มาหลายเรื่องอีกด้วย เช่น “คมแฝก” เป็นต้น

เข้าชม 684 ครั้ง