ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

วันที่ : 5 พ.ย. 60

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ตลาดคลองบางหลวง ย่านคลองบางหลวง ชุมชนวัดกำแพงทองพัฒนาและชุมชนหลังวัดคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ โดยกล่าวว่า ตลาดคลองบางหลวงเป็นตลาดที่พัฒนามาจากตลาดชุมชนริมน้ำ โดยมีร้านค้าดั้งเดิมและร้านค้าที่เกิดใหม่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวถือเป็นตลาดชุมชนที่มีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ดั้งเดิม ซึ่งการเปิดตลาดต้องชมครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ร้านค้าชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าและจากการท่องเที่ยว สำหรับจุดเด่นของตลาดคลองบางหลวง มีพิพิธภัณฑ์ชุมชนและสวนสมุนไพรวัดกำแพง ที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่และมีสวนสมุนไพรและต้นไม้ที่กระจายอยู่ทั่ววัด รวมถึงมีบ้านศิลปินที่อยู่ปลายสุดของเรือนแถวไม้ริมน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเป็นเรือนไม้ริมน้ำ มีการแสดงหุ่นละครเล็ก และสามารถฝึกศิลปะด้วยตนเอง โดยมีร้านอาหารเด่นมากมาย

เข้าชม 658 ครั้ง