ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

วันที่ : 17 พ.ย. 60

          กรมการค้าภายใน ทำพิธีเปิดตลาดต้องชม ตลาดพลู ซึ่งเป็นแห่งที่ 4 ของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

          ตลาดต้องชม ตลาดพลู ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนเทอดไท มีอาณาเขตคลอบคลุมถึง 2 เขตทั้งเขตธนบุรีและเขตบางกอกใหญ่ แต่เดิมทีพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ต่อมาเมื่อย้ายราชธานีไปยังฝั่งพระนคร ชาวจีนบางส่วนที่ตลาดพลู ได้ย้ายไปอาศัยแถวสำเพ็ง และได้มีชาวมุสลิมย้ายเข้ามาอยู่แทนที่ ในระยะหลังสมาชิกย่านนี้ได้ริเริ่มการทำสวนพลูขึ้น ทั้งชาวมุสลิมและชาวจีนต่างนิยมทำสวนพลูจนเป็นอาชีพที่แพร่หลาย จนเป็นตลาดซื้อขายพลู ที่เรียกว่าตลาดพลู จนบัดนี้ ด้านการคมนาคมขนส่งก่อนหน้านี้ การเดินทางนิยมการใช้บริการรถไฟ ที่เน้นความปลอดภัยและสะดวกสบาย ย่านตลาดพลูเลยกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมอีกสถานที่หนึ่ง ประจวบกับสถานีรถไฟตลาดพลู เป็นสถานีรถไฟที่คงมีความสำคัญ เพราะเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟสายแม่กลอง ที่ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ที่เป็นต้นทางไม่มากนัก ทำให้ย่านตลาดพลูแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าขาย และยังขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องของกิน เป็นแหล่งขายอาหารที่หลากหลาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงไหลกับรสชาติอาหารหลากหลายชนิด โดยเฉพาะอาหารจีนที่มีชื่ออย่างมากอย่าง ขนมกุยช่าย ซึ่งเป็นอาหารกินเล่นหรือขนมของชาวแต้จิ๋ว และยังมีเมนูอื่นอีกมากมาย อาทิ บะหมี่ลูกชิ้นปลา เย็นตาโฟ ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ ผัดไท บะหมี่แห้ง ขาหมูพะโล้ กระเพาะปลา ขนมเบื้องโบราณ บัวลอยไข่หวาน และร้านค้าอื่นอีกกว่า 90 แผงค้า และมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอาทิ วัดราชคฤห์วรวิหาร หรือวัดบางยี่เรือใน หรือบางคนจะเรียกว่าวัดบางยี่เรือมอญ นั่นก็เพราะวัดแห่งนี้ถูกสร้างโดยนายกองมอญในสมัยอยุธยา ตลาดต้องชม ตลาดพลู เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ทุกท่านสามารถเดินทางมาซื้อ ชิม ลิ้มรสอาหารอร่อยๆได้ แล้วพบกันนะค่ะ

 

เข้าชม 507 ครั้ง