ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้อำนวยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับตลาดกลางผักและผลไม้ ณ หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ โฮเต็ล อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

วันที่ : 13 ธ.ค. 60

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้อำนวยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับตลาดกลางผักและผลไม้ ณ หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ โฮเต็ล อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับตลาดกลางผักและผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560

ณ หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยนายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ชี้แจงวัตุประสงค์การจัดอบรมมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ

1.การตลาดสมัยใหม่ 

   โดย ดร.ธิติยา ทองเกิน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์

2.แนวคิด/ทิศทางเกษตรอินทรีย์ของไทย

   โดย นายธวิช เพชรพงศ์ กรรมการกลุ่มเกษตรกรพอเพียง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

3.การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยการพัฒนาและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุผักและผลไม้

   โดย ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ม.นเรศวร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอภิปรายเรื่อง "ตลาดข้อตกลงช่องทางการค้าสินค้าเกษตรไทยทางเลือกใหม่สู่อนาคตที่ก้าวไกล" โดย....

- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ

- ผู้ประกอบการจาก บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

  ดำเนินการอภิปรายโดย นายปรัชญา นราภิชาต นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าภายใน

เข้าชม 726 ครั้ง