ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิช เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

วันที่ : 17 ธ.ค. 60

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า และตลาดประชารัฐต้องชม โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายสมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ อดีต ส.ส.จังหวัดพังงา พาณิชย์จังหวัดพังงา วัฒนธรรมจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักท่องเที่ยว และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม ชมตลาดและจับจ่ายสินค้าตามบูธต่างๆ

          ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า เป็นถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของพังงา เพื่ออนุรักษ์ถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน และในปีนี้ได้ผนวกโครงการตลาดประชารัฐต้องชม ซึ่งเป็นโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยใช้กลไกตลาดชุมชนเป็นช่องทางให้กับเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมาย และเชื่องโยงการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น

เข้าชม 851 ครั้ง