ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสุชาติ สินรัตน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดหัวไฮ ปลายนา อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

วันที่ : 21 ม.ค. 61

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 นายสุชาติ สินรัตน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดประชารัฐต้องชมตลาดหัวไฮ ปลายนา" ที่บริเวณลานกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองเทา ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธรรมเชษฐ์ บุญสาธร รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          ตลาดหัวไฮ ปลายนา หรือหัวไร่ปลายนา ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองเทา สถานที่แรกของภาคอีสาน ในการจัดตลาดในสถานที่การทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชนบ้านหนองเทา สถานที่แห่งต้นกำเนิดอาหารการกินปลอดภัยเพื่อชุมชน และคนทั่วไป   

เข้าชม 513 ครั้ง