ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

น.ส. ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 27 ม.ค. 61

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม และงานฉลองครบรอบ 12 ปี ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม จ.อยุธยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนให้ได้มีแหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวให้การตอนรับ มี นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก          ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้เริ่มเปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2549 เป็นตลาดที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ด้วยเอกลักษณ์ของตลาดที่เป็นแบบย้อนยุคในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายชุดไทยโบราณนั่งขายสินค้ากับพื้น หรือนั่งบนแคร่วางสินค้าที่ไม่สูงมากนัก ทำให้คนซื้อต้องโก้งโค้งเพื่อเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นอากัปกิริยาที่แสดงออกถึงความสุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตนตามแบบฉบับคนไทย จนกลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่สามารถดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งตลอดระยะเวลายาวนานถึง 12 ปี คนในชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกัน รวมถึงภาครัฐ และเอกชนได้เข้ามาส่งเสริม จนทำให้ตลาดเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน สามารถสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าเพิ่มขึ้นถึงกว่า 100 ร้านค้า   ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม จึงถูกยกให้เป็นตลาดต้องชมแห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นตลาดต้องชม 1 ใน 159 ของประเทศที่ได้เปิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน

เข้าชม 699 ครั้ง