ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเป็นประธานโครงการ

วันที่ : 27 ม.ค. 61

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2561  นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม กาดวัฒนธรรมข่วงเมืองสา ตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

          กาดวัฒนธรรมข่วงเมืองสา  ตลาดต้องชมเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดน่าน เปิดเป็นประจำทุกเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

เข้าชม 451 ครั้ง