ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านแพง จ.นครพนม

วันที่ : 1 ก.พ. 61

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน จัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง และใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านแพง 

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ผู้ค้าตลาดไท และ บริษัท แวนด้า โฟรเซ่น จำกัด รับซื้อฟักทอง แฟง มะเขือเทศ และข้าวโพดหวาน จากกลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ปริมาณรวมทั้งสิ้น 2,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11.24 ล้านบาท

เข้าชม 672 ครั้ง