ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสุชาติ สินรัตน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำโบราณบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ : 3 ก.พ. 61

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุชาติ สินรัตน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำโบราณบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายธวัชชัยนามสมุทร นายอำเภอบางพลี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ ชาวอำเภอบางพลี และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน

          ตลาดน้ำโบราณบางพลี แห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเป็นตลาดเก่าแก่ริมคลองสำโรง พื้นตลาดเป็นพื้นไม้สามารถเดินติดต่อกันได้ยาวกว่า 500 เมตร มีการค้าขายสินค้าที่หลากหลาย สินค้าพื้นเมือง สินค้า otop ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ เดิมชื่อ ตลาดศิริโสภณ สันนิษฐานว่าชาวจีนเข้ามาเปิดร้านในตลาดแห่งนี้ราวปี พ.ศ 2400 อายุมากกว่า 150 ปี เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่และมีความรุ่งเรืองมากในอดีตเพราะเป็นตลาดขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลสู่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการเดินทางในสมัยก่อนใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางโดยการเดินทางมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจะอยู่ในคลองสำโรง ซึ่งถือเป็นตลาดน้ำที่มีประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งมีวิถีชีวิตเรียบง่าย มีวัฒนธรรมที่ดีงามสร้างสมอยู่อย่างยาวนาน สมควรอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาหวงแหนวัฒนธรรมเก่าแก่ของบรรพบุรุษสืบไป โดยเฉพาะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่รวมกันหลายเชื้อชาติ เช่น ชาวไทยจีน ชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวมุสลิม เป็นการประสมประสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวที่สุด และเป็นตลาดที่คนค้าขายก็คือคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นตลาดอีกอย่างหนึ่งที่ยังคงความเป็นตลาดโบราณไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศและชื่นชม

เข้าชม 507 ครั้ง