ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยามิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ กาดต้องชม กาดแม้โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

วันที่ : 16 ก.พ. 61

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิด “กาดต้องชม กาดแม่โจ้2477” โดยได้รับเกียรติจาก นายบุณยฤทธิ์ กัลยามิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม และนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้, นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็น ประธานร่วมในพิธีเปิดตลาดต้องชม ซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ ของนายกรัฐมนตรี โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs เพื่อให้เกิดสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรง ภายใต้ชื่อ“ตลาดต้องชม” ที่มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใสมีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ

          ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477 มีเกษตรกรเครือข่าย จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 150 ราย/กลุ่ม นำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย มาจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค ในราคาเป็นธรรม มีการจำหน่าย กิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีต่าง ๆ จากสำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 907 ไร่ ผลผลิตจากโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ของนักศึกษา และผลผลิตจากงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เข้าชม 608 ครั้ง