ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย จ.พัทลุง

วันที่ : 18 ก.พ. 61

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย จังหวัดพัทลุง  ตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ในจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ใน อ.เมือง มีอัตลักษณ์ในเรื่อง สุขภาพ ธรรมชาติ วิถีธรรม วิถีไทย

เข้าชม 756 ครั้ง