ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดิน ร.ศ.130 จ.สิงห์บุรี

วันที่ : 2 มี.ค. 61

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางสาวอรุณี  พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ถนนคนเดิน ร.ศ.130  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ร.ศ.130 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จัดขึ้นเป็นประจำในวันศุกร์แรกของเดือน บรรยากาศเป็นแบบย้อนยุคแบบไทยๆ ของคนสิงห์บุรี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย โดยการเชิญชวนให้พ่อค้าแม่ค้า และผู้มาเยี่ยมชมให้แต่งชุดไทย เน้นอาหาร ภาชนะที่ใช้แบบย้อนยุค ซึ่งกิจกรรมมีการรับประทานอาหารพื้นบ้าน ตำหรับแม่ครัวหัวป่าก์ อาหารขึ้นชื่อของสิงห์บุรี และมีการแสดงรำกลองยาว การแสดงการสู้รบของวีรชนชาวบ้านบางระจัน

เข้าชม 797 ครั้ง