ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดต้องชม แลผาหน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ : 4 มี.ค. 61

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  และ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ร่วมเป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดต้องชม แลผาหน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา 

          ตลาดต้องชม แลผาหน้าถ้ำ แหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อชุมชน และช่วยพลิกฟื้นอดีตที่ทรงคุณค่ากลับคืนสู่ชาวหน้าถ้ำ จ.ยะลา นับได้ว่าเป็นตลาดท่องเที่ยวต้องชมแห่งที่ 3 ของ จ.ยะลา จังหวัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลาดมีอาหารเด่น สินค้าเด่น เป็นของดีของเด่นประจำถิ่นมากมาย อาทิ ผ้าสีมายา การนวดแบบ 3 วัฒนธรรม ชา โรตี วิถีจิบชา ข้าวยำ เป็นต้น

ตลาดเปิดวันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น

เข้าชม 805 ครั้ง