ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ : 10 มี.ค. 61

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดผ้าไหมบ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์  

          ตลาดต้องชม ตลาดผ้าไหมบ้านท่าสว่าง ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหม เป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในหมู่บ้านจากบริการด้านท่องเที่ยวและขายสินค้า โดยเฉพาะผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ นับได้ว่าเป็นตลาดท่องเที่ยวต้องชมแห่งที่ 3 ของ จ.สุรินทร์  ตลาดมีผ้าไหมยกทอง ลายสัตว์หิมพานต์ และมีแหล่งเรียนรู้การทอผ้าไหมทุกกระบวนการ มีร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมผ้าทอ เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมจำหน่ายอย่างมากมาย  ตลาดเปิดทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น.

เข้าชม 729 ครั้ง