ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ถนนคนเดินฮิมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ : 23 มี.ค. 61

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 กรมการค้าภายใน ร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินฮิมกว๊านพะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร)ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ภายในงานมีอาหาร ผักสดปลอดสาร ขนม ผ้าพื้นเมือง และสินค้าอีกมากมายพลาดไม่ได้แล้วรีบเลยครับ พิกัดลาเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ตรงข้ามกว๊านพะเยา

เข้าชม 520 ครั้ง