ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินสาเกตนคร ณ ถนนคนเดินสาเกตนคร ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ : 30 มี.ค. 61

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินสาเกตนคร ที่ถนนคนเดินสาเกตนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตสินค้าOTOP ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เข้าชม 476 ครั้ง