ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ : 31 มี.ค. 61

          เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

          ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำปากพนัง-เชียรใหญ่ เป็นตลาดที่ริเริ่มเปิดดำเนินการโดยเทศบาลตำลเชียรใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในอำเภอและบริเวณใกล้เคียงนำสินค้าประเภทอาหารพื้นเมืองและสินค้าทั่วไปมาจำหน่าย เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชุมชน

          จุดเด่นของตลาด คือ สินค้าอาหารพื้นบ้าน และบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ำปากพนัง-เชียรใหญ่ที่สวยงาม รวมทั้งมีการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างลงตัวของชาวบ้าน

         ปัจจุบันตลาดเปิดทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-21.00 น

เข้าชม 703 ครั้ง