ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ : 3 เม.ย. 61

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิด "ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่" ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ผักหวาน เห็ด พืชผัก สวนครัว ผลไม้ตามฤดูกาล และไข่มดแดง มีผู้ประกอบการ จำนวน 54 ร้านค้า ที่เป็นเกษตรกรและคนในชุมชนนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตัวเอง เพื่อให้คนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวได้แวะชิมและซื้อกลับบ้านไปเป็นของฝาก

เข้าชม 712 ครั้ง