ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดห้วยหินชะแนนใหญ่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

วันที่ : 7 เม.ย. 61

          เมื่อวันทีี 7 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายฉัตรชัย  ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดห้วยหินชะแนนใหญ่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โดยกรมการค้าภายใน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดห้วยหินชะแนนใหญ่ ” จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นแห่งที่ 3 ของจังหวัด และแห่งที่ 198 ของประเทศ เพื่อยกระดับตลาดชุมชนให้เป็นช่องทางในการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร สินค้าหัตกรรม และสินค้าโอทอป ให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในชุมชนที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้การบริโภคในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน

          ปัจจุบันตลาดเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น. โดยจะเป็นสถานที่ ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น เพื่อ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ ให้ประเทศไทยอย่างยั่งยืน ต่อไป

เข้าชม 845 ครั้ง