ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดท่าน้ำไท-ยวน น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

วันที่ : 7 เม.ย. 61

           เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณตลาด ท่าน้ำไท-ยวน น้ำอ่าง วัดไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ท่าน้ำไท-ยวน น้ำอ่าง โดยมี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน กล่าวรายงานว่า ตลาดท่าน้ำ ไท-ยวน น้ำอ่าง เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนพื้นที่ตำบลน้ำอ่าง จำนวน 10 หมู่บ้าน ที่ต้องการส่งเสริมอาชีพการค้าขายให้กับคนในพื้นที่ สร้างความตระหนัก ความภาคภูมิใจ ในความเป็นวัฒนธรรมไท-ยวน รวมถึงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างกลุ่มชาวไท-ยวน รวมถึงคนทั่วไป อีกทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้กับประชาชนชาวตำบลน้ำอ่าง โดยมี พระครูอดุลย์จารุวรรณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เจ้าคณะตำบลน้ำอ่าง ให้การสนับสนุนส่งเสริมแนวความคิดของชาวบ้าน พร้อมร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการอาศัยพื้นที่ของหนึ่งของวัดไชยมงคล ซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำคลองตรอน เป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้

เข้าชม 864 ครั้ง