ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมเด็จ สุสมบูรณ์) เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม...ถนนฅนเดินบางขี้นาค อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

วันที่ : 19 พ.ค. 61

          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมเด็จ สุสมบูรณ์) เป็นประธานเปิดตลาดประชารััฐต้องชม...ถนนฅนเดินบางขี้นาค อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เป็นตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 3 ของจังหวัดพิจิตร โดยตลาดต้องชมแห่งนี้ เป็นตลาดที่ จำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น และส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ภายในตลาดมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้า อาทิ ของดีของเด่นของจังหวัด ข้าว กข.43 ข้าวโปง ข้าวตู ข้าวเกรียบว่าว หมูสะเต๊ะ เมี่ยงไทย ผักผลไม้ต่างๆ รวมไปถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน พร้อมรับชมกิจกรรมรำวงย้อนยุคที่คนในท้องถิ่นได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน

เข้าชม 630 ครั้ง