ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ยวได้...สไตล์ไทยๆ ณ ตลาดคลองสวน 100 ปี จ.สมุทรปราการ และจ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ : 2 มิ.ย. 61

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ยวได้...สไตล์ไทยๆ” ณ ตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดสมุทรปราการ/ฉะเชิงเทรา โดยมีนายเกริกพันธุ์ อัศวาณิชย์ ผู้แทนตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดสมุทรปราการ นายสัมฤทธิ์ จั่นพา นายกเทศมนตรีตำบลคลองสวน นายพงศธร เผ่าบรรจง รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพราช พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนส่วนราชการและเอกชน ผู้ค้าและประชาชน เข้าร่วมงาน         

          ทั้งนี้ การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” ของกรมการค้าภายใน นั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีตลาดประชารัฐต้องชมแล้วกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2561 กรมฯ ได้คัดเลือกตลาดประชารัฐต้องชมที่มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อยกระดับเป็น “ตลาดท่องเที่ยว” ภายใต้แนวคิด “ตลาดเที่ยวได้...สไตล์ไทยๆ เมืองไทยมีดีวิถีชุมชน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าจากการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยดำเนินการในตลาดนำร่อง 7 แห่ง ได้แก่ (1) ตลาดคลองสวน 100 ปี จ.สมุทรปราการ/ฉะเชิงเทรา (2) กาดข่วงเมืองน่าน จ.น่าน (3) ถนนสายวัฒนธรรม จ.ลำปาง (4) กาดวิถีชุมชนคูบัว จ.ราชบุรี (5) ตลาดประมงท่าเรือพลี จ.ชลบุรี (6) ถนนคนเดินเซราะกราว จ.บุรีรัมย์ (7) ตลาดน้ำคลองแห จ.สงขลา

          ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมและจับจ่ายสินค้าชุมชนในตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป

เข้าชม 935 ครั้ง