ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ยวได้...สไตล์ไทยๆ ณ กาดข่วงเมืองน่าน จ.น่าน

วันที่ : 3 มิ.ย. 61

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ” ณ กาดข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน อย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 โดยรองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย) เป็นประธานในพิธีเปิด

          ทั้งนี้ การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” ของกรมการค้าภายใน นั้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีตลาดประชารัฐต้องชมแล้วกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2561 กรมฯ ได้คัดเลือกตลาดประชารัฐต้องชมที่มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อยกระดับเป็น “ตลาดท่องเที่ยว” ภายใต้แนวคิด “ตลาดเที่ยวได้...สไตล์ไทยๆ เมืองไทยมีดีวิถีชุมชน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าจากการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยดำเนินการในตลาดนำร่อง 7 แห่ง ได้แก่  (1) ตลาดคลองสวน 100 ปี จ.สมุทรปราการ/ฉะเชิงเทรา (2) กาดข่วงเมืองน่าน จ.น่าน (3) ถนนสายวัฒนธรรม จ.ลำปาง (4) กาดวิถีชุมชนคูบัว จ.ราชบุรี (5) ตลาดประมงท่าเรือพลี จ.ชลบุรี (6) ถนนคนเดินเซราะกราว จ.บุรีรัมย์ (7) ตลาดน้ำคลองแห จ.สงขลา

          ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมและจับจ่ายสินค้าชุมชนในตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป

เข้าชม 732 ครั้ง