ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสด ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์

วันที่ : 19 มิ.ย. 61

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตร และตลาดสด ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้บริหารกรมการค้าภายใน ผู้ได้รับรางวัล ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ สื่อมวลชน  และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

          สำหรับโครงการนี้มีผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้นกว่า 232 ผลงาน โดยแบ่งเป็นตราสัญลักษณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตรจำนวน 123 ผลงาน และตราสัญลักษณ์ตลาดสดจำนวน 109 ผลงานและได้มีการคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมตัดสิน อาทิ ผู้แทนกรมการค้าภายใน สถาบันการศึกษาภาควิชาด้านการออกแบบกราฟฟิก และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยได้พิจารณาตัดสินให้เหลือเพียงประเภทละ 4 ผลงาน โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 1 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศจำนวน 1 ผลงาน และรางวัลชมเชยจำนวน 2 ผลงาน ใน 2 ประเภทตลาด รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล มูลค่าเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

เข้าชม 682 ครั้ง