ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทย ๆ ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา

วันที่ : 30 มิ.ย. 61

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทย ๆ ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลาโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

          สำหรับการเปิดตลาดในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้คัดเลือกให้ตลาดน้ำคลองแห ซึ่งเป็นตลาดประชารัฐต้องชมที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา เป็นตลาดท่องเที่ยว เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น และเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยว และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยหลากหลายเชื้อชาติ และศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน “ตลาดน้ำคลองแห” ตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองคลองแห ในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งพบปะของเรือสำเภาจากต่างถิ่นที่มาทำการค้าขาย และแลกเปลี่ยนสินค้ากัน หลายภาคส่วนจึงได้ร่วมกันฟื้นฟูและผลักดันจนเกิดเป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ขึ้น ซึ่งมีความผสมผสานระหว่างตลาดน้ำที่มีการจำหน่ายสินค้าบนเรือในคลองที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร และตลาดโบราณที่มีการจำหน่ายสินค้าบนบก โดยสินค้าที่จำหน่ายในตลาด มีหลากหลายชนิด ทั้งอาหารพื้นบ้านคาวหวาน , ผลผลิตทางการเกษตร , ของฝากของที่ระลึก โดยให้ความสำคัญกับการนำภาชนะธรรมชาติมาบรรจุอาหาร จึงเป็นเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ โดยเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 21.00 น. ปัจจุบันมีประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น และเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่งด้วย

เข้าชม 885 ครั้ง