ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ และงานครบรอบ 4 ปี ของถนนคนเดินเซราะกราว จ.บุรีรัมย์

วันที่ : 8 ก.ค. 61

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์) เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ” และงานครบรอบ 4 ปี ของถนนคนเดินเซราะกราว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายประภาส รักษาทรัพย์) และรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ (นายยุทธชัย พงศ์พนิช) ให้การต้อนรับ

          ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน และกิจกรรมสาธิตอาหาร ของดีของเด่นของตลาด อาทิ ขนมฝักบัวอินคำ หมี่ยำกระสัง น้ำข้าวกล้องงอก ข้าวโป่ง ข้าวจี่ ขนมดอกจอก ไอติมหลอด ขนมรังผึ้ง เป็นต้น และยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานพันธมิตรจาก Moc Biz Club

          ถนนคนเดินเซราะกราว จ.บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนรมย์บุรี เปิดวัน ส - อา เวลา 16.00-22.00 น. จำหน่ายสินค้าทั้งอาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ส่วนหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบุรีรัมย์ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนของฝากของที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ชาวบุรีรัมย์ และเป็นศูนย์กลางของการแสดงศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์

เข้าชม 1,409 ครั้ง