ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมสมาคมตลาดสดไทย ณ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานี

วันที่ : 12 ก.ค. 61

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมสมาคมตลาดสดไทย ณ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานี  โดยมีผู้ประกอบการตลาดกลาง ตลาดสด ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ยังได้ชี้แจงการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ในการประชุมดังกล่าวด้วย

เข้าชม 1,051 ครั้ง