ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชมถนนคนเดินขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ : 21 ก.ค. 61

          เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินขอนแก่น  ณ จังหวัดขอนแก่น โดยในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสุชัย บุตรสาระ) และพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น (นายคำนวณ สุวรรณดี) ร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ค้าในตลาดเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้ Application ถุงเงิน รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน          ถนนคนเดินขอนแก่น นับเป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 3 ในจังหวัด และลำดับที่ 213 ของประเทศ การจัดตั้งตลาดเป็นการช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านในชุมชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ทั้งสินค้าอาหาร สินค้าที่มาจากฝีมือของผู้ขายเอง หรือเป็นสินค้าทำมือ งานศิลปะ ซึ่งตลาดจะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่แพร่หลายตลาดมีพื้นที่สำหรับการแสดงของเยาวชนรุ่นใหม่ มีการแบ่งโซนจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจน มีป้ายแสดงราคาสินค้า และเครื่องชั่งกลางตามเอกลักษณ์พาณิชย์ และมีการกระตุ้นให้ผู้บริโภครักษาสิทธิในการเปรียบเทียบราคาและปริมาณสินค้าตลาดเปิดจำหน่ายทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-22.00 น.

เข้าชม 1,042 ครั้ง