ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดน้ำท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วันที่ : 4 ส.ค. 61

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดน้ำท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตลาดแห่งนี้ ยังคงเอกลักษณ์เป็นตลาดน้ำที่มีความเป็นวิถีชุมชน มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย อาทิ สินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จที่เป็นของคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการนั่งเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งครอง

เข้าชม 1,197 ครั้ง