ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดวัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

วันที่ : 11 ส.ค. 61

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม แห่งที่ 3 ที่ตลาดวัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยตลาดประชารัฐตลาดต้องชมตลาดวัดปากคลองมะขามเฒ่า จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งตลาดประชารัฐเป็นกลไกที่จะทำให้ท้องถิ่นมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยใช้สินค้าที่มีอยู่ในจังหวัดท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์จัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ค้า หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ยังได้ติดสติ๊กเกอร์รับรองตราชั่งของตลาดว่าเป็นตาชั่งที่ได้มาตรฐานมีความเที่ยงตรง ต่อผู้บริโภคและเที่ยวชมสำรวจตลาด          ตลาดประชารัฐตลาดต้องชมตลาดวัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นตลาด ต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดชัยนาท โดยก่อนหน้านี้มีตลาดต้องชมเจ้าพระยาแลนด์ และตลาดต้องชมตลาดน้ำวัดธรรมามูล โดยตลาดแห่งนี้จะนำสินค้าหัตถกรรม พระเครื่อง ผลผลิตทางการเกษตร และอาหาร ที่ชุมชนเป็นผู้ผลิตมาจัดจำหน่ายสำหรับ วัดปากคลองมะขามเฒ่า หรือ วัดหลวงปู่ศุข ตั้งอยู่ที่ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็น วัดเก่าแก่มีทิวทัศน์ที่สวยงามน่ารื่นรมย์ และมีชื่อเสียงด้านพระเครื่องด้วยหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังในอดีตที่กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ก้นกุฏิ และประชาชนนับถือกราบไหว้จากอดีต จนถึงปัจจุบัน อีกด้วย

เข้าชม 1,180 ครั้ง