ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ กาดสามวัด อ.เชียงกลาง จ.น่าน

วันที่ : 17 ส.ค. 61

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ กาดสามวัด  อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นายเงียบ แสงจำปา พาณิชย์จังหวัดน่าน และนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอเชียงกลาง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

          กาดสามวัด เป็นตลาดประชารัฐต้องชม แห่งที่ 6 ของ จ.น่าน โดยตลาดจัดกิจกรรมบริเวณวัดหนองแดง ต.เปือ อ.เชียง กลาง  มีระยะทางห่างจาก อ.เมืองน่าน ประมาณ 70 กม. ซึ่งวัดหนองแดงแห่งนี้ เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในวัดหนองแดง มีจุดที่น่าสนใจหลายจุด เช่น ช่อฟ้าพระอุโบสถสลักรูปนกหัสดีลิงค์ วิหารไทลื้อ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2524 และภายในวิหารยังมีพระบัวเข็ม พระประธานประดิษฐานบนฐานชุกชี เรียกว่า นาคบัลลังก์ บริเวณด้านหลังพระประธาน มีจิตรกรรมฝาผนังโบราณเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ และ พิพิธภัณฑ์วัดหนองแดง

เข้าชม 967 ครั้ง