ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดกลางผักและผลไม้ จังหวัดชุมพร ณ ตลาดมรกต อ.หลังสวน จ.ชุมพร

วันที่ : 19 ส.ค. 61

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดกลางผักและผลไม้ จังหวัดชุมพร ณ ตลาดมรกต อ.หลังสวน จ.ชุมพร

          ตลาดมรกต ก่อตั้งโดยบริษัท มรกต อคาร์ปอรเชั่น กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่เลขที่่ 438/1 หมู่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 56 ไร่ 9 ตารางวา เป็นแหล่งซื้อขายผลไม้แหล่งใหญ่ของภาคใต้ได้แก่ ทุเรียน (ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป) มังคุด และผลไม้อื่นๆ ตั้งแต่ปี พ.ษศ.2557 เป็นต้นมา

          ตลาดมรกตมีจุดเด่น คือมีสถานที่ซื้อขายที่กว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ สถานที่จอดรถซึ่งสามารถรองรับผู้ค้าได้เป็นจำนวนมาก สามารถรองรับผลผลิตของเกษตรได้ประมาณ 50,000 ตัน/ปี มีบริการด้านสาธารณูปโภค เชนไฟ้ฟ้า/ระบบไฟฟ้าสำรอง น้ำประปา น้ำบาดาล มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ กาจัดเก็บขยะชีวภาพโดยใช้วิธีฝังกลบ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนเครื่งชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน

เข้าชม 1,428 ครั้ง