ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ : 25 ส.ค. 61

          เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 25 สิงหาคม 2561 นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และนายพูเทพรัตน์ สมหา ประธานท่องเที่ยววิถีชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคก ร่วมเปิดตลาดประชารัฐต้องชมตลาดอิงน้ำสามโคกอย่างเป็นทางการ

          ตลาดอิงน้ำสามโคก เป็นตลาดดั้งเดิมที่ยังคงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมในสมัยก่อน ความสัมพันธ์ของชุมชนกับสายน้ำ เป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหล สำหรับผู้คนที่ได้ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีเล็งเห็นว่าตลาดอิงน้ำสามโคกเหมาะสมกับการเป็นตลาดที่ต้องอนุรักษ์ พัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งที่สำคัญ และตลาดแห่งนี้ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ทางจังหวัดฯ ได้เข้ามาสนับสนุน และพัฒนาเป็นตลาดประชารัฐต้องชมต่อมา จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ มีความสามัคคี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นได้.

เข้าชม 1,615 ครั้ง