ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดประธานพิธีเปิดโครงการรถเร่ น่าซื้อ สะดวก ดี มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม น้ำหนักเที่ยงตรง ณ ตลาดเสรี พุทธมณฑลสาย 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันที่ : 5 ต.ค. 61
          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดประธานพิธีเปิดโครงการรถเร่ น่าซื้อ สะดวก ดี มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม น้ำหนักเที่ยงตรง ณ ตลาดเสรี พุทธมณฑลสาย 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม

          กรมการค้าภายในจัดทำโครงการ “รถเร่…น่าซื้อ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนารถเร่ให้มีมาตรฐาน สามารถเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งในด้านราคาและปริมาณ โดยได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริมดูแลรถเร่ และใช้กลไกตลาดสดหรือตลาดกลางสินค้าเกษตรในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าการซื้อขายที่เป็นธรรมในด้านราคาและปริมาณจากรถเร่ที่เข้าร่วมโครงการ

          สำหรับหลักเกณฑ์การรับสมัครผู้ประกอบการรถเร่ เข้าร่วมโครงการ “รถเร่…น่าซื้อ” ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน พิจารณาจากคุณสมบัติ คือ ผู้ประกอบการ/ผู้ค้ารถเร่ ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในด้านการดูแลความเป็นธรรม ด้านราคาและปริมาณ รถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการต่อภาษีประจำปี และผู้ประกอบการ/ผู้ค้ารถเร่ หรือผู้ขับขี่รถยนต์ จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถูกต้องครบถ้วน กระทรวงพาณิชย์ได้ให้การสนับสนุน “รถเร่…น่าซื้อ” อาทิ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย ในด้านเครื่องชั่งสปริงซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและรับรองโดยกรมการค้าภายใน

เข้าชม 1,939 ครั้ง