ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดริมทาง ณ ตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันที่ : 1 ธ.ค. 61
          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดริมทาง "ตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง"  ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดที่มีความพร้อมสู่การต่อยอดเชิงท่องเที่ยว เพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพช็ร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ 

เข้าชม 1,113 ครั้ง