ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายวิชัย โภชนกิจ) เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 12 ม.ค. 62
          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายวิชัย โภชนกิจ) เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง” อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

          ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง ได้รับการส่งเสริมจากกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงให้เป็นตลาดประชารัฐต้องชม แห่งแรกของปี 2562 และเป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 217 ของประเทศ ตลาดเกิดจากการที่ คนในชุมชนบ้านตลิ่งชัน เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงร่วมมือกันจัดตั้งเป็น “ตลาดนัดต้นไม้ชายคลองและการท่องเที่ยวชุมชน ” เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน ซื้อขาย ต้นไม้ งานศิลปะ-หัตกรรม อาหารและขนมพื้นบ้าน สินค้าพื้นถิ่น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน และส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อระบบนิเวศที่เกิดจากการอนุรักษ์และขยายพันธ์ต้นไม้หายากหลายชนิด เกิดการเพิ่มพื้นที่ป่า และไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามในชุมชน สร้างความประทับใจแก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ดังสโลแกนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดพัทลุงที่กำหนดไว้ว่าเมือง “เขา ป่า นา เล”ตลาดเปิดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น


 
เข้าชม 998 ครั้ง