ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายวิชัย โภชนกิจ) เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดริมน้ำวัดเนินทอง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

วันที่ : 26 ม.ค. 62

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายวิชัย โภชนกิจ) เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดริมน้ำวัดเนินทอง” อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562ตลาดริมน้ำวัดเนินทอง เป็นตลาดที่ชุมชนร่วมกันตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้ชุมชนนำสินค้าในชุมชนมาแลกเปลี่ยน และจำหน่ายทั้งอาหารพื้นถิ่น ของกินพื้นบ้าน นอกจากนี้ภายในตลาดยังจัดให้มีลานวัฒนธรรม มีการแสดงและสาธิตทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนตลาดเปิดทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

เข้าชม 1,233 ครั้ง