ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายวิชัย โภชนกิจ) คณะผู้บริหารกรมการค้าภายใน และคณะสื่อมวลชน ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐต้องชม หลาดใต้โหนด และตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย จ.พัทลุง

วันที่ : 10 มี.ค. 62
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายวิชัย โภชนกิจ) คณะผู้บริหารกรมการค้าภายใน และคณะสื่อมวลชน มาเยี่ยมชมตลาดประชารัฐต้องชม หลาดใต้โหนด และตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย ภายใต้โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดชุมชน โดยมีพาณิชย์จังหวัดพัทลุง (นางสายช่อ อังศุพานิช) และคณะผู้บริหารตลาดให้การต้อนรับ

เข้าชม 1,924 ครั้ง