ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในการประชุมหารือสถานการณ์การผลิตกระเทียม และทำบันทึกความร่วมมือการรับซื้อกระเทียม จ.เชียงใหม่

วันที่ : 18 เม.ย. 62
         เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ท่านอธิบดีเป็นประธานในการประชุมหารือสถานการณ์การผลิตกระเทียม และทำบันทึกความร่วมมือการรับซื้อกระเทียม ระหว่างกลุ่มเกษตรกร 11 รายและ ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกระเทียม 8 ราย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการซื้อขายกระเทียมประมาณ 3,000 ตัน ราคา 40-45 บาท/กก. ภายใต้เงื่อนไขการจับคู่ของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยกรมการค้าภายในจะเชื่อมโยงให้มีการซื้อขายผลผลิตต่อไป

เข้าชม 1,598 ครั้ง