ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดหัวปลี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

วันที่ : 20 เม.ย. 62
          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดหัวปลี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์สระบุรี จัดขึ้น เพื่อยกระดับตลาดต้องชมโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัย ทั้งไทยและต่างชาติ ได้สัมผัสถึงเสน่ห์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่น่าสนใจ ภายใต้แนวคิด "ตลาดเที่ยวได้... สไตล์ไทย ๆ" เมืองไทยมีดี วิถีชุมชน เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจฐานแรกและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในระยะยาว รวมทั้งสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

เข้าชม 1,904 ครั้ง