ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ตลาดน้ำ นัดต้นหยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

วันที่ : 28 เม.ย. 62
          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม "ตลาดน้ำ นัดต้นหยง" อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอยะหริ่ง และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ ตลาดแห่งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และเหมาะสมที่จะให้การสนับสนุนเพราะชุมชนและผู้นำท้องถิ่นให้การสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ สามารถสร้างอาชีพและรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม 

          ตลาดน้ำนัดตันหยง เปิดจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ โดยมีสินค้าจำหน่ายหลายประเภท ได้แก่ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารต่างๆ ขนมพื้นบ้านที่หาทานกันได้ยาก นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนอีกด้วย

เข้าชม 2,166 ครั้ง