ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงานตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การค้า Think Park ถ.นิมมานเหมินทร์ จ.เชียงใหม่

วันที่ : 24 พ.ค. 62
          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) ครั้งที่ 3" ณ ศูนย์การค้า Think Park ถ.นิมมานเหมินทร์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พ.ค. - 2 มิ.ย.2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ที่มีคุณภาพ รสชาติหลากหลายให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและสามารถจำหน่ายได้ในราคาเป็นธรรม

เข้าชม 2,100 ครั้ง