ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การซื้อขายสินค้าประมงและการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ณ ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ : 27 มิ.ย. 62
          วันนี้ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 4.45 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สินค้าประมง ณ ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร โดยตรวจสอบการการซื้อขายว่ามีเอกสารการรับรองจากกรมประมงและได้รับการอนุญาตตามกฏหมายหรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบนำสินค้าประมงเข้าอย่างผิดกฎหมาย  

           โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานบริหารตลาดทะเลไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการค้าขายสินค้าประมงชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายแบบค้าส่งภายในตลาดทะเลไทย เมื่อเยี่ยมชมเสร็จแล้วก็ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนรับฟังข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบ้านจากตัวแทนชาวประมงและผู้ประกอบการแพปลาต่าง ๆ ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น อาทิเช่น มาตรฐานต่าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ชนิดสินค้าประมง การควบคุมปริมาณ ราคาและการตรวจสารปนเปื้อนสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ส่งผลถึงการตลาดและราคาในการจำหน่ายสินค้าประมงภายในประเทศภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร 

เข้าชม 2,397 ครั้ง