ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

วันที่ : 22 ก.ค. 62
วันนี้ 22 กรกฎาคม 2562 นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่” ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยมีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายในเข้าร่วมพิธีเปิดและนายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายในกล่าวรายงานพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่แห่งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ที่กรมการค้าภายในได้ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยไข่ ภายใต้แบรนด์ “กล้วยยิ้ม” โดยมีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ ได้แก่ ข้าวเกรียบกล้วยไข่ น้ำพริกกล้วยไข่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำรงธุรกิจของชุมชนได้อย่างมั่นคง มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและการเพิ่มช่องทางการตลาด

เข้าชม 1,258 ครั้ง