ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันที่ : 23 ก.ค. 62
วันนี้ 23 กรกฎาคม 2562 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย “วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก” ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยนายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก กล่าวรายงานพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย โดยมีนางสาวจันทร์ธิดา กลัมพากร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดท้องถิ่น กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด เป็นผู้แทนกรมการค้าภายในเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรักแห่งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านทำมาค้าขายที่กรมการค้าภายในได้จัดทำตลาดชุมชนและเปิดพื้นที่การค้าขายขึ้นใน “สวนปันแสน” ศูนย์บ่มเพาะปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนให้เปิดพื้นที่เป็นร้านกาแฟเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและเป็นเวทีให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคภายใต้แนวคิด “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน) โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “แพลนท์เลิฟ” (Plantlove) ที่น่าสนใจ ได้แก่ สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นสำหรับอบ อาบ แช่ตัว สมุนไพรแปรรูปสำหรับแม่และเด็ก เครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำรงธุรกิจของชุมชนได้อย่างมั่นคง มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและการเพิ่มช่องทางการตลาดสอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น (Local Economy) ของรัฐบาล

เข้าชม 1,313 ครั้ง